Digital redovisning

Vi strävar efter att tillhandahålla den lilla byråns service och entusiasm kombinerat med den stora byråns kompetens och tillgänglighet - det bästa av två världar

EBEKA erbjuder tjänster inom digital redovisning, löneadministration, digitalisering och affärsservice till företag i hela Sverige – till ett riktigt bra pris dessutom!

VERIFIKATIONER / UNDERLAG

Det ska vara enkelt att vara kund hos EBEKA. Verifikationer och underlag (fakturor, kvitton, osv) skickas in löpande via vår App och genom gemensam cloudlagring (Google Drive, Dropbox, OneDrive).

Vi kan även sätta upp flöden för attest, E-faktura (EDI), e-postfakturor och fysisk leverantörsfakturaskanning – allt för att minimera din manuella hantering.

Sköter vi löner åt ditt företag skickar du in underlagen enligt vår smidiga löneprocess.

AVSTÄMNING, ÅTERKOPPLING OCH BOKFÖRING

Din personliga redovisningskonsult stämmer av underlagen, bokför löpande och återkopplar till dig om något saknas för perioden.

SAMMANSTÄLLNING OCH RAPPORTER

Efter periodens slut färdigställer vi resultat- och balansräkning, huvudbok, kund- och leverantörsreskontra samt gör en sammanställning över periodens utfall. Hur har perioden gått?

Ur sammanställningen framgår:

 • Hur mycket moms, skatt, arbetsgivaravgifter och löner ditt företag ska betala.
 • När betalningarna senast måste ske.

BETALNINGAR OCH RAPPORTERING

EBEKA sköter rapportering av moms och arbetsgivaravgifter, m.m. till berörda myndigheter åt dig. Vill du slippa att hantera betalningar tar vi även hand om det.

FRÅGOR PÅ VÄGEN?

Ibland dyker det upp frågor på vägen. I våra fastprispaket har ditt företag tillgång till support i små och stora frågor som rör din verksamhet utan extra kostnad – inte krångligare än så helt enkelt.

BOKSLUT, ÅRSREDOVISNING, DEKLARATIONER, MM

När det blir dags för bokslut, årsredovisning, bolagsdeklaration och privatdeklaration fixar vi självklart även detta!

EBEKA kan även hjälpa till med mycket mer, t.ex. prognostisering, analys, budgetering, ekonomistyrning och verksamhetsutveckling.

Kontakta oss så gör vi en kostnadsfri översyn av dina behov.

Hur klipper jag banden till min befintliga leverantör och byter till EBEKA?

Uppstartsmöte

1.

Uppstartsmöte
 • null

  Genomgång av hur du arbetar idag

 • null

  Diskussion runt hur du vill arbeta i framtiden

 • null

  Förslag på lösning med digital redovisning anpassat till din verksamhet

Offert / Avtal

2.

Avtalsteckning
 • null

  Uppdragsbeskrivning

 • null

  Anpassningar av redovisningslösning

 • null

  Genomgång av servicenivåer

 • null

  Offert / Avtal

Start

3.

Överflyttning och uppstart
 • null

  Kostnadsfri överflyttning från befintlig redovisningsbyrå

 • null

  Översyn av befintlig lösning eller implementation av digital redovisning

 • null

  Uppsättning av accesser och behörigheter

Välkommen

4.

Välkommen som kund hos EBEKA!
 • null

  Vi arbetar löpande med att förbättra våra gemensamma flöden och processer

Meny