Pakalpojumi un cenas

Cik maksā grāmatvedības pakalpojumi?
- Mēs uzskatām, ka izmaksām jābūt paredzamām!
Tāpēc mēs piedāvājam grāmatvedības un algu grāmatvedības pakalpojumus par fiksētu cenu.

GRĀMATVEDĪBA PAR FIKSĒTU CENU

Grāmatvedības pakalpojumu Pamata līmenī ietilpst visi ikdienas grāmatvedības pakalpojumi par fiksētu cenu

Individuāla
CenaSEK mēnesī
 • Virs 100 uzskaites dokumentiem
 • Fiksēta cena

Izmaksas ir atkarīgas no darba apjoma. Piemērojamais līmenis tiek koriģēts mēneša ietvaros. Visas cenas ir norādītas SEK bez PVN.

Grāmatvedības pakalpojumu Pamata līmenī ietilpst:

Ikdienas grāmatvedība

Ikdienas grāmatvedības pakalpojumos ietilpst rēķinu apstrāde, čeku un kvīšu apstrāde, maksājumu pamatojumu apstrāde. Ikmēneša kontu atlikumu salīdzināšana, uzkrājumi, pamatlīdzekļu un inventāra reģistrs.

Nodokļu un PVN deklarācijas

Nodokļu un nodevu uzskaite, kā arī PVN deklarācijas un darba devēja ziņojuma sagatavošana.

1 alga mēnesī

1 darbinieka algas aprēķins mēnesī.

Atbalsts

EBEKA atbalsts pieejams gan caur e-pastu, gan telefoniski.

Monitorings

EBEKA pārrauga uzņēmuma grāmatvedību, lai jūs varētu koncentrēties uz uzņēmuma darbību.

Fiksēta cena

Grāmatvedības pakalpojumu Pamata līmenī ietilpst viss kas tev nepieciešams.

ALGU GRĀMATVEDĪBA PAR FIKSĒTU CENU

Algu grāmatvedības Pamata līmenis par fiksētu cenu!

SMALL
145SEK par algu
 • 0 līdz 10 algas
 • Fiksēta cena
MEDIUM
135SEK par algu
 • 11 līdz 20 algas
 • Fiksēta cena
LARGE
125SEK par algu
 • 21 līdz 40 algas
 • Fiksēta cena
EXTRA LARGE
115SEK par algu
 • 41 līdz 60 algas
 • Fiksēta cena

Cena ir atkarīga no darba apjoma. Piemērojamais līmenis tiek koriģēts mēneša ietvaros. Visas cenas ir norādītas SEK bez PVN.

Algu grāmatvedības Pamata līmenī ietilpst:

Ikmēneša pilns algu aprēķins

Algu aprēķinā ietilpst arī uzkrātā atvaļinājuma aprēķins, nodokļu atvieglojumu aprēķins, arodbiedrības maksas un parādu piedziņu atvilkumi utt.

Atvilkumi un piemaksas

Piemēram, kuponi, apdrošināšana, transportlīdzekļa nodoklis, avansa maksājumi utt.

Deklarācijas

Darba devēja ziņojumu un statistikas atskaišu sagatavošana.

Algu izmaksa

Izmaksu faila sagatavošana.

Komandējumu izdevumi

Komandējumu izdevumi tiek apstrādāti tekoši.

Nodokļu un nodevu aprēķins

Maksājumu uzdevumu sagatavošana apstiprināšanai.

Ikmēneša kontu salīdzināšana

Mēs veiksim ikmēneša algu kontu salīdzināšanu.

Algas lapas

Algas lapu sagatavošana par katru periodu, kuras darbinieki varēs saņemt elektroniski.

Kontroldati

Visu kontroldatu apstrāde ietilpst fiksētajā cenā.

Sadarbības uzsākšana

Sadarbības uzsākšana un grāmatvedības pārcelšana no esošā pakalpojuma sniedzēja.

Kārtība un kontrole

EBEKA pārrauga uzņēmuma grāmatvedību, lai jūs varētu koncentrēties uz uzņēmuma darbību.

Atbalsts

EBEKA atbalsts pieejams gan caur e-pastu, gan telefoniski.

STUNDAS LIKME & KORPORATĪVIE PAKALPOJUMI

Korporatīvie pakalpojumi, Digitalizācija & Stundas likme

Grāmatvedības konsultācijas
500SEK stundā
 • Konsultācijas nodokļu jautājumos
 • Konsolidētie gada pārskati
 • Komplicētāki jautājumi
 • Konsultācijas par līgumu slēgšanu
Korporatīvie pakalpojumi
500SEK stundā
 • Konsultācijas
 • Analīze / Budžetēšana
 • Uzņēmumu dibināšana/likvidēšana
 • Palīdzība digitalizācijas jautājumos
Uzņēmuma darbības attīstība
850SEK stundā
 • Biznesa attīstība
 • Uzņēmuma darbības attīstība
 • Finanšu vadība
 • Projektu vadība

Visas cenas ir norādītas SEK bez PVN.

Zvani +46 10 10 11 150

Pakalpojumi, kurus sniedzam par stundas likmi vai pēc patērētā laika

EBEKA vienmēr cenšas noteikt fiksētu cenu. Ja fiksēta cena nav noteikta, tad tiek sastādīta izmaksu tāme.

Aprēķins
Saskaņošana
Ieviešana
Atsauksme

Vai vēlies līgumu ar stundas likmi, vai varbūt tev ir citi izaicinājumi ar kuriem nepieciešama palīdzība? Mēs piedāvājam arī konkurētspējīgas stundas likmes.

Vai tava grāmatvedība ir iekavēta? Mēs palīdzēsim tev sakārtot grāmatvedību!

Sākotnējā tikšanās

Mēs izvērtēsim tavu uzņēmuma situāciju un vajadzības.

Uzskaites dokumenti

Iesūti visus uzskaites dokumentus EBEKAi.

Grāmatvedības labošana

Mēs izlabosim tava uzņēmuma grāmatvedību par iepriekšējiem periodiem, lai tā būtu saskaņā ar likumdošanu un grāmatvedības noteikumiem.

Atskaites

Mēs regulāri kontaktēsimies ar tevi darba procesā un informēsim par rezultātu.

Izvēlne