Bolagsregistrering

Bolagsregistrering

Fält markerade med * i detta formulär är obligatoriska att fylla i. Övriga fält är valfria.

EBEKAs avgift för assistans i samband med bolagsregistrering godkännes, därutöver tillkommer Bolagsverkets registreringsavgift. *

done

Bolagsverkets registreringsavgift framgår av gällande prislista på Bolagsverket hemsida och är beroende av vald bolagstyp (registreringsavgift Aktiebolag från 1900 SEK).

Bolagsverkets avgifter för anmälan och registrering betalas in till Bankgiro 5050-0255 - ange primärt namnförslag som referens vid denna betalning.

Kontaktperson / Beställare

För- och Efternamn *

face
Företag (om beställaren är ett företag)

business_center
Telefon *

phone
E-post *

email
Adress *

room
Postnummer *

room
Ort *

room

Bolagsdata

Vilken bolagsform ska verksamheten ha? *
Företagsnamn

OBS! Namnförslagen måste innehålla "AB" eller "Aktiebolag". Ange primärt namnförslag som referens vid betalning av registreringsavgiften till Bolagsverket.

Primärt namnförslag *
Alternativt namnförslag 1 *
Alternativt namnförslag 2 *
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall [...] och därmed förenlig verksamhet. *
Namnförslag bifirma

OBS! Fylls endast i om bifirma ska registreras. Lämna gärna flera namnförslag och låt dem bli så olika som möjligt.

Primärt namnförslag
Alternativt namnförslag 1
Alternativt namnförslag 2
Verksamhetsbeskrivning bifirma
Bolaget skall [...] och därmed förenlig verksamhet.
Bolagets legala adress
Address *

room
C/O

room
Postnummer *

room
Ort *

room


room
Företagets e-post *

email

Räkenskapsår

Räkenskapsår *
Förlängt första räkenskapsår?

Aktier och Aktiekapital

Vid önskemål om ett annat antal aktier eller ett annat aktiekapital, vänligen ange nedan:

Antal aktier
Aktiekapital

Ägare och Styrelse

Vem ska äga bolaget (stiftare), vilka ska sitta i styrelsen och ska bolaget ha VD?

Styrelse och VD

OBS! Vid val av Juridisk person anges personuppgifterna för företrädare för den Juridiske aktieägaren nedan. En Juridisk person kan endast inneha rollen som aktieägare i ett bolag och kan EJ inneha styrelseuppdrag, däremot kan företrädaren inneha motsvarande uppdrag.

OBS! I ett privat aktiebolag kan styrelsen bestå av en eller flera styrelseledamöter. Om antalet ledamöter är mindre än tre ska även minst en styrelsesuppleant utses. Publika aktiebolag ska ha minst tre styrelseledamöter. Vid två eller fler ledamöter ska dessutom en ledamot utses till ordförande. Något krav på VD finns inte i privata bolag. I publika bolag ska styrelsen utse en verkställande direktör som inte är styrelseordförande.

Person 1
Fysisk eller Juridisk person:
Roller för person 1:

Personuppgifter person 1
För- och Efternamn *

face
Inkludera samtliga förnamn.
Adress *

room
Postnummer *

room
Ort *

room
Folkbokförd i *

add
Personnummer / Födelsedatum *

add
Svensk medborgare: Personnummer (12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX). EJ svensk medborgare: Födelsedatum (8 siffror, ÅÅÅÅMMDD).
E-post *

email

Bifoga i vissa fall.
attachment
Bestyrkt kopia av pass eller annan id-handling för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.
Bestyrkt kopia av registreringsbevis, inte äldre än sex månader – om stiftaren är utländsk juridisk person.
Person 2
Fysisk eller Juridisk person:
Roller för person 2 *:

Personuppgifter person 2
För- och Efternamn

face
Inkludera samtliga förnamn.
Adress

room
Postnummer

room
Ort

room
Folkbokförd i

add
Personnummer / Födelsedatum

add
Svensk medborgare: Personnummer (12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX). EJ svensk medborgare: Födelsedatum (8 siffror, ÅÅÅÅMMDD).
E-post

email

Bifoga i vissa fall.
attachment
Bestyrkt kopia av pass eller annan id-handling för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.
Bestyrkt kopia av registreringsbevis, inte äldre än sex månader – om stiftaren är utländsk juridisk person.
Person 3
Fysisk eller Juridisk person:
Roller för person 3:

Personuppgifter person 3
För- och Efternamn

face
Inkludera samtliga förnamn.
Adress

room
Postnummer

room
Ort

room
Folkbokförd i

add
Personnummer / Födelsedatum

add
Svensk medborgare: Personnummer (12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX). EJ svensk medborgare: Födelsedatum (8 siffror, ÅÅÅÅMMDD).
E-post

email

Bifoga i vissa fall.
attachment
Bestyrkt kopia av pass eller annan id-handling för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.
Bestyrkt kopia av registreringsbevis, inte äldre än sex månader – om stiftaren är utländsk juridisk person.
Person 4
Fysisk eller Juridisk person:
Roller för person 4:

Personuppgifter person 4
För- och Efternamn

face
Inkludera samtliga förnamn.
Adress

room
Postnummer

room
Ort

room
Folkbokförd i

add
Personnummer / Födelsedatum

add
Svensk medborgare: Personnummer (12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX). EJ svensk medborgare: Födelsedatum (8 siffror, ÅÅÅÅMMDD).
E-post

email

Bifoga i vissa fall.
attachment
Bestyrkt kopia av pass eller annan id-handling för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.
Bestyrkt kopia av registreringsbevis, inte äldre än sex månader – om stiftaren är utländsk juridisk person.
Person 5
Fysisk eller Juridisk person:
Roller för person 5:

Personuppgifter person 5
För- och Efternamn

face
Inkludera samtliga förnamn.
Adress

room
Postnummer

room
Ort

room
Folkbokförd i

add
Personnummer / Födelsedatum

add
Svensk medborgare: Personnummer (12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX). EJ svensk medborgare: Födelsedatum (8 siffror, ÅÅÅÅMMDD).
E-post

email

Bifoga i vissa fall.
attachment
Bestyrkt kopia av pass eller annan id-handling för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.
Bestyrkt kopia av registreringsbevis, inte äldre än sex månader – om stiftaren är utländsk juridisk person.

Firmateckning

Firmateckning *

Revisor (om sådan utsetts)

Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. I företagets bolagsordning och i aktiebolagslagen kan du se om företaget måste ha revisor och om minst en revisor ska vara auktoriserad.

Kommer bolaget i genomsnitt inte att uppnå två av följande tre värden behöver bolaget inte ha en auktoriserad eller godkänd revisor; (A) tre eller fler årsanställda, (B) 3.000.000 SEK i omsättning, (C) 1.500.000 SEK i balansomslutning.
Personuppgifter Revisor
För- och Efternamn

face
Inkludera samtliga förnamn.
Adress

room
Postnummer

room
Ort

room
Folkbokförd i

add
Personnummer / Födelsedatum

add
Svensk medborgare: Personnummer (12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX). EJ svensk medborgare: Födelsedatum (8 siffror, ÅÅÅÅMMDD).
E-post

email

Bifoga i vissa fall.
attachment
Bestyrkt kopia av pass eller annan id-handling för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.

Förbehåll

Förbehåll skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i bolaget. Om ni är mer än en aktieägare kan det vara bra att genom förbehåll begränsa rätten att fritt överlåta aktier till någon annan. Detta är dock inget krav.

Följande förbehåll skall gälla

Förklaring förbehåll

Hembud: Den vanligaste varianten av förbehåll är hembud. Det innebär att övriga aktieägare har rätt att köpa tillbaka en aktie som har övergått till någon annan.

Förköp: Med förköp menas att övriga aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare. Kan inte kombineras med Samtycke.

Samtycke: Med samtycke menas att aktie får överlåtas till ny ägare endast med bolagets samtycke. Kan inte kombineras med Förköp.

Övriga uppgifter


Ange det datum från när bolaget ska vara aktiverat (bolagsstart) *
Övrigt
Ange hur du vill genomföra ansökan

Tillval


addKontrollera och skicka inNär detta formulär har skickats går det till EBEKA som därefter sammanställer underlagen för ansökan om bolagsregistrering. Det går även ut en kopia på uppgifterna som angivits i detta formulär till den e-post som angetts under sektionen "Kontaktperson / Beställare".

Jag har kontrollerat att uppgifterna i detta formulär är korrekt ifyllda.

done
Löneunderlag

Kontaktperson / Beställare

Fält markerade med * i detta formulär är obligatoriska att fylla i. Övriga fält är valfria.

För- och Efternamn *

face
Företag *

business_center
Telefon

phone
E-post *

Denna E-postaddress används för att skicka en bekräftelse på innehållet i detta formulär.
email

Löneunderlag Anställd

Grunddata

Namn *
Efternamn *
Personnummer *
Adress *
c/o
Postnummer *
Ort *
Anställningsnummer

Anställd från och med *
Löneutbetalningsdag *

Bank och Kontonummer

Bank *

account_balance
Clearingnummer

add
Kontonummer

add

Sysselsättningsgrad och Anställningsdata

Sysselsättningsgrad *
Veckoarbetstid (antal timmar) *
Anställningsform *
Lönetyp (månadslön) *
Bruttolön SEK (månadslön)
Kollektivavtalstillhörighet *
Anställd som *
E-postadress för lönebesked *
Behov av att rapportera traktamente? *Kontrollera och skicka inInskickat formulär går till EBEKA för kontroll. En kopia på uppgifterna som angivits i detta formulär skickas även till den e-post som angetts under sektionen "Kontaktperson / Beställare".

Jag har kontrollerat att uppgifterna i detta formulär är korrekt ifyllda.

done
Meny