Priser och tjänster

Vad kostar redovisning?
-Vi anser att kostnaden ska vara förutsägbar!
Därför arbetar vi med fastprismodeller inom både redovisning och lön

I Redovisning Bastjänst ingår det som du behöver i din löpande verksamhet till ett transparent fastpris

Anpassad
OffertSEK per månad
  • Över 100 verifikationer
  • Fastpris

Du betalar bara för det du använder. Vilken grupp du hamnar i justeras på månadsbasis. Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. 

Detta ingår i Redovisning Bastjänst:

Löpande redovisning

I det löpande arbetet inräknas hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor samt kvitton och övriga underlag. Månatliga avstämningar, periodiseringar samt hantering av anläggnings- och inventarieregister.

Skatt- och momsdeklarationer

Löpande skatt- och avgiftshantering, samt deklaration av mervärdesskatt (moms) och arbetsgivardeklarationer.

1 lön per månad

Löneadministration för en (1) anställd per månad.

Support

EBEKA är tillgängliga för support över telefon och e-post

Ordning och reda

EBEKA håller ordning åt dig så att du kan fokusera på din verksamhet.

Fastpris

I Redovisning Bastjänst ingår det du behöver.

Ring 010 – 101 11 50

Tjänster vi fixar till timpris eller kostnadsestimering

EBEKA strävar efter tydlighet i pris. När vi inte erbjuder fastpris arbetar vi med kostnadsestimering

Estimering
Godkännande
Genomförande
Återkoppling

Vill du hellre betala per timme eller har du mer omfattande utmaningar? Inga problem – vi har konkurrenskraftiga timpriser även för dessa behov

Kommit efter med redovisningen? Vi hjälper dig hinna ikapp och reparera!

Uppstartsmöte

Vi går igenom din situation och dina behov.

Underlag

Du skickar över alla underlag till EBEKA.

Reparation

Vi reparerar din redovisning så att den lever upp till bokföringslagen (BFL) och god redovisningssed.

Rapportering

Vi kommunicerar med dig på vägen och rapporterar om utfallet.

Meny