Priser och tjänster

Vad kostar redovisning?
-Vi anser att kostnaden ska vara förutsägbar!
Därför arbetar vi med fastprismodeller inom både redovisning och lön

Redovisning Fastpris

I Redovisning Bastjänst ingår det som du behöver i din löpande verksamhet till ett transparent fastpris

Anpassad
OffertSEK per månad
 • Över 100 verifikationer
 • Fastpris

Du betalar bara för det du använder. Vilken grupp du hamnar i justeras på månadsbasis. Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. 

Detta ingår i Redovisning Bastjänst:

Löpande redovisning

I det löpande arbetet inräknas hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor samt kvitton och övriga underlag. Månatliga avstämningar, periodiseringar samt hantering av anläggnings- och inventarieregister.

Skatt- och momsdeklarationer

Löpande skatt- och avgiftshantering, samt deklaration av mervärdesskatt (moms) och arbetsgivardeklarationer.

1 lön per månad

Löneadministration för en (1) anställd per månad.

Support

EBEKA är tillgängliga för support över telefon och e-post

Ordning och reda

EBEKA håller ordning åt dig så att du kan fokusera på din verksamhet.

Fastpris

I Redovisning Bastjänst ingår det du behöver.

Löneadministration Fastpris

I Löneadministration Bas ingår det du behöver – till fastpris!

SMALL
145SEK per lön
 • 0 till 10 löner
 • Fastpris
MEDIUM
135SEK per lön
 • 11 till 20 löner
 • Fastpris
LARGE
125SEK per lön
 • 21 till 40 löner
 • Fastpris
EXTRA LARGE
115SEK per lön
 • 41 till 60 löner
 • Fastpris

Du betalar bara för det du använder. Vilken grupp du hamnar i justeras på månadsbasis. Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. 

Allt detta ingår i Löneadministration Bas:

Löpande fullservice löneberedning

I fullservice ingår även all hantering av semesterlöneskuld samt hantering av t ex jämkning, fackavgifter, utmätning etc.

Avdrag och förmåner

Till exempel rikskuponger, försäkringar, bilförmåner, förskott, etc.

Deklarationer

Vi sköter dina arbetsgivardeklarationer, liksom eventuell rapportering av statistik.

Löneutbetalning

Förberedelse av underlag.

Reseräkningar

Reseräkningar hanteras löpande.

Löpande skatt- och avgiftshantering

Vi förbereder betalningsunderlag för godkännande.

Löpande avstämningar

Avstämning av samtliga lönerelaterade konton varje månad.

Lönespecifikationer

Vi färdigställer lönespecifikationer för varje period som den anställde kan nå via inloggning.

Kontrolluppgifter

All hantering av kontrolluppgifter ingår i det fasta priset.

Uppstart och överflyttning

Uppstart och överföring från befintlig leverantör.

Ordning och reda

EBEKA håller ordning åt dig så att du kan fokusera på din verksamhet.

Support

EBEKA är tillgängliga för support per e-post och telefon.

Timpriser & Affärsservice

Affärsservice, Digitalisering & Timpriser

Avancerad Redovisning och Skatterådgivning
500SEK per timme
 • Skatterådgivning
 • Koncernredovisning
 • Avancerad redovisning
 • Avtalsfrågor
Affärsservice och Digitalisering
500SEK per timme
 • Rådgivning
 • Analys / Budgetering
 • Starta & likvidera bolag
 • Stöd vid digitalisering
Affärs- och Verksamhetsutveckling
850SEK per timme
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Ekonomistyrning
 • Projektledning

Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. 

Ring 010 – 101 11 50

Tjänster vi fixar till timpris eller kostnadsestimering

EBEKA strävar efter tydlighet i pris. När vi inte erbjuder fastpris arbetar vi med kostnadsestimering

Estimering
Godkännande
Genomförande
Återkoppling

Vill du hellre betala per timme eller har du mer omfattande utmaningar? Inga problem – vi har konkurrenskraftiga timpriser även för dessa behov

Kommit efter med redovisningen? Vi hjälper dig hinna ikapp och reparera!

Uppstartsmöte

Vi går igenom din situation och dina behov.

Underlag

Du skickar över alla underlag till EBEKA.

Reparation

Vi reparerar din redovisning så att den lever upp till bokföringslagen (BFL) och god redovisningssed.

Rapportering

Vi kommunicerar med dig på vägen och rapporterar om utfallet.

Meny